Tin Tức

KẸP TRÒN XOAY CHUYÊN DỤNG CHO NGÀNH GIẤY

cang_kep_xe nang

Chuyên dùng trong ngành sản xuất giấy.

02 cánh kẹp từ hai phía ép vào khối hàng.

Trên cánh kẹp có các miếng nhựa cứng giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm.

Kẹp tròn xoay 360 độ (Từng cánh tay kẹp mở ra mở vào hoặc 2 cánh tay kẹp cùng di chuyển một lúc).

Related Posts