XE NÂNG HELI

Công ty TNHH MTX Xe nâng Heli Việt Nam thuộc  Chi nhánh  của tập đoàn Anhui Trung Quốc tại Việt Nam. Được phép hoạt động tại cơ quan độc quyền tại Việt Nam dưới sự hợp tác của các sản phẩm thương hiệu CHL xuất khẩu của Tập đoàn.

Cùng một nhóm các sản phẩm hàng đầu là “CHL xuất khẩu, trong nước HELI” hai xe nâng thương hiệu  hiện đang sản xuất trực tuyến của hơn 1.800 loại mô hình, tất cả 512 sản phẩm với quyền sở hữu trí tuệ độc lập, hiệu suất tổng thể của các sản phẩm tiên tiến quốc tế cấp độ.

Từ năm 1991, Trung Quốc đã duy trì doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu hàng đầu tiên. Trong năm 2006, khối lượng bán hàng đứng thứ 10 trên thế giới. Trong năm 2011, khối lượng bán hàng đứng thứ 8 trên thế giới, và khối lượng bán hàng đứng thứ 6 trên thế giới vào năm 2016.

GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ

    Họ Tên (required)