Hotline: 09.1883.0168 09.1794.1066

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider
  • Tác giả Heli Company
  • 56

XE NÂNG CHL
✅Bình điện
✅Model: DC16
✅Sức nâng: 1600kg
✅Chiều cao càng nâng lên đến 4m

  • Tác giả Heli Company
  • 62

Giới thiệu xe nâng điện XE NÂNG ĐIỆN CHL