Hotline: 09.1883.0168 09.1794.1066

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider
  • Tác giả Heli Company
  • 15

Electric Reach Truck - New Model

✅Sức nâng 1.5T,

✅Độ cao nâng từ 3.1m đến 6.5m,

✅Càng lừa trái phải